3. Inventariseren huidige situatie

17 september 2018by Kamphuis

In deze fase komen we tot de kern. Wat is er aan de hand? Wat wil je veranderen? Waarom? Wat wil en kun je er zelf aan doen?